کتک، هزینه توالت
9 بازدید
موضوع: سایر

روز دوم اسارت در بصره، ما را داخل یک سوله کردند که در داخل آن، عکس صدام بود که از آن عکس و صاحب آن به میزان زمین و آسمان نفرت داشتم

در همین سوله، آن قدر گرم بود که از سقف آن قطره­های عرقی که از بدن بچّه­ها بخار شده بود، دوباره به زمین باز می گشت. بعثی­ها به درب سوله آمدند و اعلام کردند هر کس کار ضروری دارد، به بیرون سوله بیاید تا او را به سرویس بهداشتی ببریم. برخی از بچّه­ها که از حال و روز بعثی­ها بی­خبر بودند، به بیرون از سوله رفتند و پس از گذشت زمان چند دقیقه ای به داخل سوله بر­گشتند و به بچّه­های دیگر گفتند: از سوله بیرون نروید که آن ها شما را کتک می­زنند.

از جمله آن ها، یکی از بچّه­های پاسدار از جنوب کرمان، به نام صفر عمرانی بود که برای تخلیه، به بیرون از سوله رفت و پس از مدتی بدون آن­ که به مستراح رفته باشد، با کتک­های فراوانی به سوله برگشت.