دسر غذا
7 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

در اردوگاه که بودیم، به خاطر محدویت مکانی که داشتیم، کوچک ترین و یا حتّی بی ارزش ترین خبری در عرض چند دقیقه به صورت تمام و کمال در بین بچه ها پخش می شد؛ یکی از خبرهای شادی بخش که زود در بین بچه ها پخش می شد، خبر دسر غذا بود که به گوش تک تک بچه ها می رسید.

وقتی که زمان وعده ناهار فرا می رسید و یک لیوان معمولی برنج دم کرده، سهمیه مان می شد، پس از میل آن، نوبت به تقسیم دسر می رسید. پرتقال، نصف دانه و انگور، چهار یا پنج دانه سهمیه مان می شد، برخی از مواقع هم دسر، خرما بود که به هر نفر، دو دانه می رسید.

دسر وعده ایست که معمولا در پایان یک وعده ی غذای میل می شود.

اغلب دسرها شیرین هستند اما گاهی مواد غذائی دیگری همچون انواع پنیر هم به عنوان دسر مصرف می گردد.

دربرخی از کشورها، وعده ای جداگانه به عنوان دسر وجود ندارد اما دراغلب به عنوان وعده جداگانه ای ازوعده غذائی محسوب می شود وپس ازگذشت مدتی از صرف غذای اصلی،میل می کنند.[1]

پی نوشت


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه