ضعف و سستی بدن اسراء
17 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من 

در اسارت، به علت کمبود ویتامین های بدن، بدن بچه ها آنچنان ضعیف و سست شده بود که تحمل ترزیق بعضی از ویتامین ها را نداشت مثلا اگر برادری قبل از اسارت صد کیلو بود، وزن او به پنجاه و یا شصت کیلو کاهش یافته بود و یا این که بدن آن ها آنچنان بی قدرت شده بود، زمانی که سهمیه خرمایشان که دو دانه بود میل می¬کردند، اکثر آن ها صبح روز بعد که از خواب برمی¬خواستند، احتیاج به حمام پیدا می کردند امّا حالا خر بیاور و باقلا بار کن؛ حمام کو؟ و یا اگر حمام بود، آب کو؟ برخی از ایّام، تا سه چهار روز بدون غسل می ماندیم که از خوردن دو دانه خرما پشیمان می شدیم.[1]

پی نوشت


[1]تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه