خواب ذکر یونسیه
12 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

بخشی از خاطرات من

پس از گذشت یکسالی که در اردوگاه بودیم، در یکی از شب ها خواب دیدم که در حال خواندن آیه شریفه «و الذنون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن نقدر علیه فنادی فی الظّلمات أن لا اله إلّا أنت سبحانک إنّی کنت من الظالمین فاستجاب له و نجینا من الغم و کذلک ننجی المؤمنین.»

این آیه شریفه در مورد آزادی حضرت یونس(علیه السلام) است، آنگاه که از هدایت قومش نا امید شد و با حالت غضب محل تبلیغش را رها کرد و از میان قومش بیرون رفت و خدا او را در زندان بی نظیرعالم، محبوس کرد که در آنجا به اشتباه خود پی برد و از خدا طلب بخشش و آزادی کرد و خدا هم دعای او را مستجاب کرد و او را بخشید و از زندان ویژه آزاد کرد.

از آنجایی که به تفسیر برخی آیات آشنا بودم، پی بردم که انشاءالله بزودی آزاد خواهیم شد. شاید یک سال بعد از آن خواب بود که از اسارت بعثی ها آزاد شدیم و به وطن بازگشتیم.[1]

پی نوشت ها

[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه