خبر ترور پدر عبد الرّضا
7 بازدید
موضوع: سایر

پدر عبد الرّضا مزاری، از روحانیّون فعّال شهر زاهدان و امام جماعت مسجد حضرت علی بن ابیطالب(علیهما السلام) در سیستان و بلوچستان بود که بخاطر فعالیت های مذهبی و انقلابی، توسّط وهّابیّون، ترور شد و به شهادت رسید. زمانی که ترور شد، روزنامه های عراقی، خبر ترور او را نوشتند. در این زمان عبدالرّضا در اسارت و در اردوگاه به سر می برد. از طرفی هم عبدالرّضا، چون زبان عربی می دانست، برنامه اش این بود که هر روز سعی می کرد در حدّ امکان روزنامه ها را به دست بیاورد و آن ها را مطالعه کند و اخبار آن روز را برای دیگر اسراء نقل کند. برخی از دوستان همشهری او وقتی متوجّه شدند که پدر عبدالرّضا ترور شده و به شهادت رسیده است، سعی و تلاش کردند که در آن روز، روزنامه ها را جمع کنند تا به دست عبدالرّضا نرسد و همین کار را کردند و موفّق هم شدند و خبر شهادت پدرش را از او مخفی کردند. در طول دو ماه باقی مانده اسارت، بیشتر اسراء از شهادت پدر وی اطلاع داشتند، امّا او بی خبر بود تا این که یک روز قبل از آزادی، یکی از بچه های اهل کاشان از سوی دوستان، برای انتقال خبر انتخاب می شود و خبر شهادت پدرش را به او می دهد.

وقتی خبر شهادت پدرش را به او دادند، از آنجایی که او دارای روحیّه ای بالایی بود، به ظاهر خم به ابرو نیاورد و می گفت:«مدتی به او الهام شده است که برایش اتفاقی افتاده است و بارها ناخودآگاه دلش می گرفته است.»[1]

پی نوست


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه