انواع کلاس ها
5 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

اردوگاه مانند دانشگاهی بود که همه رشته ها در آن جا یافت می شد. در اردوگاه هر دانشجو و طلبه ای، اندوخته های علمی خویش را، در معرض یادگیری دانش پژوه ها، قرار می داد.

در آنجا کلا س های فیزیک، ریاضی، جبر، هندسه، صرف، نحو، منطق، آموزش قرآن، تجوید، حفظ قرآن و آموزش زبان های عربی، انگلیسی و غیره برگزار می شد.

 دانشجویان اسارت، ترکیبی از نوجوانان، جوانان، میانسال ها و پیرمردها بود و از طرفی دیگر هم، همه آن ها نسبت به یادگیری علم، احساس نیاز می کردند و مرا به یاد آن حدیث شریف می انداخت که پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله)فرمود:

« اطلبوا العلم من المهد إلی اللّحد. » زمان یادگیری علم، از گهواره تا گور است.

پیرمردی بود به نام محمّد خاوش از روستای باغ ملّی از شهرستان فاریاب از توابع استان کرمان. او مدرسه نرفته بود، امّا به زبان های عربی و انگلیسی مسلّط بود و همچنین به زبان های اردو و هندی هم آشنایی داشت که همشهریانش او را به دکتر بی سواد خطاب می کردند. این شخص، هر روز نزد من می آمد. فرازهایی از آیة الکرسی را تکرار می کردم، او هم تکرار می کرد تا این که آیة الکرسی را حفظ کرد. خدا او را رحمت کند!

تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه