آشپزخانه، مرکز تبادل علم و اخبار
8 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

اردوگاه دارای سه قسمت و بخش بود که هر قسمت و بخش آن، اسیرانی زندگی می کردند. وسط اردوگاه، حمایه قرار داشت که استراحتگاه درجه داران و سربازان بعثی بود و در گوشه ای از اردوگاه هم آشپزخانه قرار داشت. روزی سه مرتبه از قسمت های یک، دو و سه افرادی برای گرفتن غذا به آشپزخانه می-رفتند و در آنجا با هم ملاقات می کردند و در این ملاقات، تبادل علم و اخبار، به صورت نوشته هایی که بر روی جلد پودر لباسشویی و یا زرورق سیگار بود، صورت می گرفت و گاهی هم اخبار، به صورت زبانی در بین این سه گروه ردّ و بدل می شد و آن سفیران علم واخبار، زمانیکه به قسمت های خود باز می گشتند، گزارش آن روز را به سمع اسراء می رساندند.

تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه