الهی و ربّی من لی غیرک
5 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

در همه جا، یار و یاور انسان ها، خداست، امّا این مقوله در سختی ها و گرفتاری ها، بیشتر احساس می شود. اسراء به این باور رسیده بودند که همه کاره خداست، لذا در اسارت در هنگام مشکلات، به غیر از خدا و اولیاء او، از کس دیگری کمک نمی خواستند. بعثی ها دو نفر که یکی از آن ها با سنّ کم و از قم به نام محمّد چاره ساز و دیگری با سنّ بالا به نام داود شیرازی که اهل کاشان و مقیم تهران بود، مجبورشان کردند که به رهبر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران توهین کنند. این دو نفر زیر شکنجه، به جای توهین به رهبرشان، ذکرشان «الهی و ربّی من لی غیرک» بود و به غیر از این ذکر، ذکر و فریاد دیگری نداشتند.[1]

پی نوشت


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه