کلام و عکس حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه)
3 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

اسراء خیلی به حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) عشق می ورزیدند، حتّی در دست دشمن هم با سخنان زیبای حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه)، زندگی می کردند. بر روی یکی از آسایشگاه ها، این کلام حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) نوشته شده بود: «اسرائیل، باید از صفحه روزگار محو شود. »

همچنین در بین آسایشگاه دو و سه، با زغال عکس حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) کشیده شده بود.[1]

پی نوشت


[1] تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه