سه روز عزای عمومی
3 بازدید
موضوع: سایر

بخشی از خاطرات من

وقتی خبر رحلت حضرت امام خمینی (رحمة الله علیه) برایمان قطعی شد، با آن که بچّه ها در دست دشمن بودند و دشمن با این کار مخالف بود، اردوگاه، سه روز عزای عمومی اعلام کرد و در این سه روز، از آنجا که لباس مشکی نداشتیم، همه اسراء لباس سرمه ای پوشیده بودند و در رثای آن گل از دست رفته، عزادار و اشک ماتم می ریختند.

با رحلت امام (رحمة الله علیه)، نگرانی اسراء دو چندان شده بود. یکی از دست دادن عزیزی همچون حضرت امام خمینی و دیگری بعد از رحلت آن حضرت، سرنوشت کشورمان چه می شود؟ آیا دوباره به دست نااهلان می افتد و یا این که به دست مردمان صالحی اداره می شود که ناگهان خبر رسید که نمایندگان خبرگان رهبری، حضرت آیة الله العظمی خامنه ای(حفظه الله) که در آن زمان رئیس جمهور بود، به عنوان رهبر، منصوب کردند. این خبر، اسراء را از این نگرانی شوم، رهانید.

تو و جبهه؟!بر اساس خاطرات دوران اسارت موسی لطفی مهروئیه